Welcome to Campus Portal

This Portal provides an opportunity both to employing organizations as well as students of Faculty Of Technology & Engineering,Maharaja Sayajirao University Of Baroda to meet and explore the possibility of taking up positions in Industry.

Continue Reading »

Company Login Here

Company Login Form

 

Students Login Here

Students Login Form

 our team
techo

Placement Officer : Dr. S.N. Soman

Contact No. : +91 9879043197

E-mail : tpo@ftemsu-placements.org


Computer Science
Chirag Khangani
+91 9879891844
Dhairya Desai
+91 9033001854
Dharak Kharod
+91 9429928962
Kandarp Makwana
+91 886676708
Pratik Agrawal
+91 9033424307
Shardul Sawant
+91 9974426921
Stavan Shah
+91 8000134370

Electrical
Abhilash Patil
+91 7405666054
Dhrumil Goswami
+91 8866409135
Muiz Vhora
+91 9998983576
Samarth Kothari
+91 9825234070

Textile
Alak Patel
+91 8000036275
Jay Vyas
+91 9099537923
Krishna Mehta
+91 8306028240
Krutika Nagare
+91 9067067406
Zahir Umallawala
+91 7405220740

Chemical
Dipesh Puri
+91 9624852424
Hiral Shah
+91 8306608969
Samay Parikh
+91 9723467329
Vismay Harani
+91 8866461978

Metallurgy
Ankit Patel
+91 9016521290
Ashwini Bodas
+91 9998004585
Harsh Puvar
+91 9904127579
Tej Parsania
+91 9998025277

Electronics
Akib Shaikh
+91 9558206594
Deepak Lokwani
+91 9662905563
Jaydip Makwana
+91 8866283412
Khevna Shah
+91 9824615603

Civil
Aatish Gohil
+91 9374738112
Alark Batra
+91 9428223929
Darshak Raval
+91 9558246955
Karan Bhavsar
+91 9727621870
Mansi Mistry
+91 9427120426
Mayur Jain
+91 9016851660
Samir Dungrani
+91 7405355356
Yogendra Shah
+91 9033601529

Mechanical
Jay Patel
+91 940834593
Jayesh Balai
+91 9898391256
Jignesh Soni
+91 9726075013
Parth Shah
+91 9033534351
Sahil Sharma
+91 9099116906
Shahishan Mandal
+91 9557407241
Yash Parekh
+91 8460443848

IWM
Ishan Soni
+91 9033455969
Sayani Dutta
+91 9909640093
MCA
Soyeb Shaikh
+91 9998778947
Shivani Shah
+91 9377848205
Chirag Parmar
+91 9033432962